Yasab kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Yasab kəndi

Telefon: 0233862290

Gədəzeyxur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Gədəzeyxur kəndi

Telefon: 0233894246

Zabit Rizvanov adına İmamqulukənd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, İmamqulukənd kəndi

Telefon: 0233893260

Professor Kərim Kərimov adına Hil kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Hil kəndi

Telefon: 0233892283

Xanbaba Səfərov adına Aşağı Ləyər kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Aşağı Ləyər kəndi

Telefon: 0233864032

Mirzəbəy Qaraxanov adına Qaratoba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Qarat oba kəndi

Şirvanovka kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Şirvanovka kəndi

Telefon: 0233899274

Samur qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Samur qəsəbəsi

Telefon: 0233890242

Sərvər Abdulkərimov adına Balaqusar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Balaqusar kəndi

Telefon: 0233898011

Yuxarı Zeyxur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Yuxarı Zeyxur kəndi

Telefon: 0233875272

Xakif Şixcamalov adına Qalacıq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Qalacıq kəndi

Telefon: 0233891242

Quxuroba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Quxur oba kəndi

Telefon: 0233877023

Gündüzqala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Gündüzqala kəndi

Kuzunqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Kuzunqışlaq kəndi

Telefon: 0233897236

Xürel kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu,Xürel kəndi

Telefon: 0233857229