Cibir kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Cibir kəndi

Telefon: 023386602

Avaran kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Avaran kəndi

Telefon: 0233878032

Atabala Ağabalayev adına Kuzun kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Kuzun kəndi

Zindan Muruq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Zimdan Muruq kəndi

Telefon: 0233865247

Bədişqala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu,Bədişqala kəndi

Telefon: 0233867024

Ləcət kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Ləcət kəndi

Telefon: 0233884223

Cağarqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Cağar qışlaq kəndi

Yuxarı Kalunxur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Yuxarı Kalunxur kəndi

Telefon: 0233885364

Əniğ oba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Əniğ oba kəndi

Böyük Muruq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Böyük Muruq kəndi

Eldar Əliyarov adına Çiləgir kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Çiləgir kəndi

Telefon: 0233850207

Köhnə Xudat kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Köhnə Xudat kəndi

Telefon: 0233863285

Atlıxan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Atlıxan kəndi

Rubər Səfərəliyev adına Xuray kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Xuray kəndi

Telefon: 0233874271

Ağamməd Şixməmmədov adına Həsənqala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Həsənqala kəndi

Telefon: 0233898358