Əcəxur oba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Əcəxur oba kəndi

Minaxur kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Minaxür kəndi

Çətkün kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu,Çətkün kəndi

Qullar kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Qullar kəndi

Avaranqışlaq kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Avaran qışlaql kəndi

Nəcəfkənd kənd ibidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Nəcəfkəndl kəndi

Telefon: 0233884300

Sudur palasa kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Sudur palasa kəndi

Torpaq körpü kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Torpaq körpü kəndi

Kuzun (Aladaş massivi) ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Kuzun kəndi, Aladaş massivi

Ləzə kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Ləzə kəndi

Nəcəfkənd oba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Nəcəfkənd oba kəndi