Qusar Rayon Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi

Ünvan: Qusar şəhəri, A. Mehman 106

Qusar Rayon Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, T. İsmayılov 126A

Telefon: 0233853062

Qusar Rayon Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: Qusar şəhəri, H.Əliyev 172

Qusar Rayon Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: Qusar şəhəri, H.Əliyev 119

Telefon: 0233852319