1. Şəhər 1 nömrəli tam оrta məktəb Ünvan: H. Əliyev prospekti 119

2. Şəhər 2 nömrəli  tam оrta məktəb Ünvan:  L. Əhməd küçəsi 6

3. Şəhər 3 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: Asəf Mehman küçəsi 57

4. Şəhər 4 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: B. Ağaverdiyev 19

5. Şəhər 5 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: C. Cabbarlı 13

6. Şəhər 6 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: H. Əliyev prospekti 172

7. Əniğ kənd tam оrta məktəb


8. Urva kənd tam оrta məktəb


9. Sudur kənd tam оrta məktəb


10. Qənərçay kənd tam оrta məktəb


11. Əcəxur kənd tam оrta məktəb


12. Mucuq kənd tam оrta məktəb


13. Düztahir kənd tam оrta məktəb


14. Həzrə kənd tam оrta məktəb


15. Piral kənd tam оrta məktəb


16. Yasab kənd tam оrta məktəb


17. Hil kənd tam оrta məktəb


18. İmamqulukənd kənd tam orta məktəb


19. Yux.Zeyxur kənd tam оrta məktəb


20. Gədəzeyxur kənd tam оrta məktəb


21. Aşağı Ləyər kənd tam оrta məktəb


22. Qarat oba kənd tam оrta məktəb


23. Şirvanovka kənd tam оrta məktəb


24. Samur qəsəbə tam оrta məktəb


25. Balaqusar kənd tam оrta məktəb


26. Köhnə Xudat kənd tam оrta məktəb


27. Quxur oba kənd tam оrta məktəb


28. Ləcət kənd tam оrta məktəb


29. Gündüzqala kənd tam оrta məktəb


30. Qalacıq kənd tam оrta məktəb


31. Xürel kənd tam оrta məktəb


32. Kuzun qışlaq kənd tam оrta məktəb


33. Cibir kənd tam оrta məktəb


34. Kuzun kənd tam оrta məktəb


35. Zindan Muruq kənd tam оrta məktəb


36. Bədişqala kənd tam оrta məktəb


37. Avaran kənd tam оrta məktəb


38. Cağar qışlq kənd tam оrta məktəb


39. Y.Kalunxur kənd tam оrta məktəb


40. Əniğ oba kənd tam оrta məktəb


41. Böyük Muruq kənd tam оrta məktəb


42. Çiləgir kənd tam  orta məktəb


43. Atluxan oba kənd tam оrta məktəb


44. Xuray kənd tam оrta məktəb


45. Həsənqala kənd tam оrta məktəb


46. Kiriq kənd tam оrta məktəb


47. Suvacal kənd tam оrta məktəb


48. Əvəcuq kənd tam оrta məktəb


49. Bədirqala kənd ümumi оrta məktəb


50. Hil oba kənd ümumi оrta məktəb


51. Üzdən oba kənd ümumi оrta məktəb


52. Çubuqlu kənd ümumi оrta məktəb


53. Zuxul kənd ümumi оrta məktəb


54. Hil sirt kənd ümumi оrta məktəb


55. Cağar kənd ümumi оrta məktəb


56. Köhnə Xudat qazm.kənd üm


57. Hil  kənd ümumi оrta məktəb


58. Ləyər qışlaq kənd ümumi orta məktəb


59. Yasab oba kənd ümumi оrta məktəb


60. Yux Ləyər kənd ümumi оrta məktəb


61. Ukur kənd ümumi оrta məktəb


62. Yux.Tahircal kənd ümumi orta məktəb


63. Kuf oba  kənd ümumi оrta məktəb 


64. Aşağı İmamqulukənd ümumi  orta məktəb


65. Gican kənd ümumi оrta məktəb


66. Yeni Tahircal kənd ümumi orta məktəb


67. Yeni Həyat кянд kənd ümümumi orta məktəb


68. Zin.Muruq qışl. kənd ümumi orta məktəb


69. Ləzə kənd ibtidai məktəb


70. Lanqu kənd ibtidai məktəb


71. Nəcəfkənd oba kənd ibtidai  məktəb


72. Qayakənd kənd ibtidai məktəb


73. Qullar kənd ibtidai məktəb


74. Minaxur kənd ibtidai məktəb


75. Kuzun kənd ibtidai məktəb


76. Əcəxur oba kənd ibtidai məktəb


77. Sudur palasa kənd ibtidai məktəb


78. Torpaq körpü kənd ibtidai məktəb


79. Qılah oba kənd ibtidai məktəb


80. Mucuq oba kənd ibtidai məktəb


81. Avaran qışlaq kənd ibtidai məktəb


82. Çətkün kənd ibtidai məktəb


83. Quturğan kənd ibtidai məktəb


84. Sudur oba kənd ibtidai məktəb


85. Urva palasa ibtidai məktəb


86. Nəcəfkənd kənd ibtidai məktəb