Şəhər 1 saylı  tam  orta       Ünvan: H. Əliyev prospekti 119

Şəhər 2 saylı  tam  orta       Ünvan: L. Əhməd küçəsi 6

Şəhər 3 saylı  tam  orta       Ünvan: A. Mehman küçəsi 57

Şəhər 4 saylı  tam  orta       Ünvan: B. Ağaverdiyev 19

Şəhər 5 saylı  tam  orta       Ünvan:  C. Cabbarlı 13

Şəhər 6 saylı  tam  orta       Ünvan:  H. Əliyev prospekti 172

Aşağı Ləyər kənd tam orta

Atlıxan kənd tam orta

Avaran kənd tam orta

Balaqusar kənd tam orta

Bədişqala  kənd tam orta

Böyük Muruq  kənd tam orta

Cağar qışlaq kənd tam orta

Cibir kənd tam orta

Çiləgir   kənd  tam  orta

Düztahir  kənd  tam  orta

Əcəxur  kənd  tam  orta

Əniğ  kənd  tam  orta

Əniğ oba kənd tam orta

Əvəcuq kənd tam orta

Gədəzeyxur kənd tam orta

Gündüzqala kənd tam orta

Həsənqala kənd tam orta

Həzrə  kənd  tam  orta

Hil  kənd  tam  orta

Xuray  kənd  tam  orta

Xürəl  kənd tam orta

İmamqulukənd  kənd tam orta

Kirig kənd tam orta

Köhnə Xudat kənd tam orta

Kuzun  kənd  tam  orta

Kuzun qışlaq  kənd tam orta

Qalacıq kənd tam orta

Qarat oba kənd tam orta

Quxur oba  kənd tam orta

Ləcət kənd tam orta

Mucuq   kənd  tam  orta

Piral   kənd  tam  orta

Samur qəsəbə tam orta

Sudur  kənd  tam  orta

Suvacal    kənd  tam  orta

Şirvanovka kənd tam orta

Urva   kənd  tam  orta

Yasab   kənd  tam  orta

Yuxarı Kalunxur kənd tam orta

Yuxarı Zeyxur kənd tam orta

Zindan Muruq   kənd  tam  orta

Aşağı İmamqulukənd ümumi orta

Bədirqala kənd ümumi orta

Cağar   kənd  ümumi  orta

Çubuqlu kənd ümumi orta

Gican   kənd  ümumi  orta

Hil oba kənd ümumi orta

Hil sirt kənd ümumi orta

Hil kənd kənd ümumi orta

Köhnə Xudat qazmalar kənd ümumi orta

Kuf oba kənd ümumi orta

Ləyər qışlaq kənd ümumi orta

Uqur   kənd  ümumi  orta

Üzdən oba kənd ümumi orta

Yasab oba kənd ümumi orta

Yeni Həyat kənd ümumi orta

Yeni Tahircal kənd ümumi orta

Yuxarı Ləyər   kənd  ümumi  orta

Zindan Muruq qışlaq kənd ümumi orta

Zuxul kənd ümumi orta

Yuxarı Tahircal kənd ümumi orta

Aladaş  kənd  ibtidai

Avaran qışlaq  kənd  ibtidai

Əcəxur oba  kənd  ibtidai

Qılah oba  kənd  ibtidai

Langu  kənd  ibtidai

Minaxur  kənd  ibtidai

Mucuq oba  kənd  ibtidai

Torpaq körpü  kənd  ibtidai

 
 
 
 
 

 

 

 

1. Şəhər 1 nömrəli tam оrta məktəb Ünvan: H. Əliyev prospekti 119

2. Şəhər 2 nömrəli  tam оrta məktəb Ünvan:  L. Əhməd küçəsi 6

3. Şəhər 3 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: Asəf Mehman küçəsi 57

4. Şəhər 4 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: B. Ağaverdiyev 19

5. Şəhər 5 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: C. Cabbarlı 13

6. Şəhər 6 nömrəli  tam оrtа məktəb Ünvan: H. Əliyev prospekti 172

7. Əniğ kənd tam оrta məktəb


8. Urva kənd tam оrta məktəb


9. Sudur kənd tam оrta məktəb


10. Qənərçay kənd tam оrta məktəb


11. Əcəxur kənd tam оrta məktəb


12. Mucuq kənd tam оrta məktəb


13. Düztahir kənd tam оrta məktəb


14. Həzrə kənd tam оrta məktəb


15. Piral kənd tam оrta məktəb


16. Yasab kənd tam оrta məktəb


17. Hil kənd tam оrta məktəb


18. İmamqulukənd kənd tam orta məktəb


19. Yux.Zeyxur kənd tam оrta məktəb


20. Gədəzeyxur kənd tam оrta məktəb


21. Aşağı Ləyər kənd tam оrta məktəb


22. Qarat oba kənd tam оrta məktəb


23. Şirvanovka kənd tam оrta məktəb


24. Samur qəsəbə tam оrta məktəb


25. Balaqusar kənd tam оrta məktəb


26. Köhnə Xudat kənd tam оrta məktəb


27. Quxur oba kənd tam оrta məktəb


28. Ləcət kənd tam оrta məktəb


29. Gündüzqala kənd tam оrta məktəb


30. Qalacıq kənd tam оrta məktəb


31. Xürel kənd tam оrta məktəb


32. Kuzun qışlaq kənd tam оrta məktəb


33. Cibir kənd tam оrta məktəb


34. Kuzun kənd tam оrta məktəb


35. Zindan Muruq kənd tam оrta məktəb


36. Bədişqala kənd tam оrta məktəb


37. Avaran kənd tam оrta məktəb


38. Cağar qışlq kənd tam оrta məktəb


39. Y.Kalunxur kənd tam оrta məktəb


40. Əniğ oba kənd tam оrta məktəb


41. Böyük Muruq kənd tam оrta məktəb


42. Çiləgir kənd tam  orta məktəb


43. Atluxan oba kənd tam оrta məktəb


44. Xuray kənd tam оrta məktəb


45. Həsənqala kənd tam оrta məktəb


46. Kiriq kənd tam оrta məktəb


47. Suvacal kənd tam оrta məktəb


48. Əvəcuq kənd tam оrta məktəb


49. Bədirqala kənd ümumi оrta məktəb


50. Hil oba kənd ümumi оrta məktəb


51. Üzdən oba kənd ümumi оrta məktəb


52. Çubuqlu kənd ümumi оrta məktəb


53. Zuxul kənd ümumi оrta məktəb


54. Hil sirt kənd ümumi оrta məktəb


55. Cağar kənd ümumi оrta məktəb


56. Köhnə Xudat qazm.kənd üm


57. Hil  kənd ümumi оrta məktəb


58. Ləyər qışlaq kənd ümumi orta məktəb


59. Yasab oba kənd ümumi оrta məktəb


60. Yux Ləyər kənd ümumi оrta məktəb


61. Ukur kənd ümumi оrta məktəb


62. Yux.Tahircal kənd ümumi orta məktəb


63. Kuf oba  kənd ümumi оrta məktəb 


64. Aşağı İmamqulukənd ümumi  orta məktəb


65. Gican kənd ümumi оrta məktəb


66. Yeni Tahircal kənd ümumi orta məktəb


67. Yeni Həyat кянд kənd ümümumi orta məktəb


68. Zin.Muruq qışl. kənd ümumi orta məktəb


69. Ləzə kənd ibtidai məktəb


70. Lanqu kənd ibtidai məktəb


71. Nəcəfkənd oba kənd ibtidai  məktəb


72. Qayakənd kənd ibtidai məktəb


73. Qullar kənd ibtidai məktəb


74. Minaxur kənd ibtidai məktəb


75. Kuzun kənd ibtidai məktəb


76. Əcəxur oba kənd ibtidai məktəb


77. Sudur palasa kənd ibtidai məktəb


78. Torpaq körpü kənd ibtidai məktəb


79. Qılah oba kənd ibtidai məktəb


80. Mucuq oba kənd ibtidai məktəb


81. Avaran qışlaq kənd ibtidai məktəb


82. Çətkün kənd ibtidai məktəb


83. Quturğan kənd ibtidai məktəb


84. Sudur oba kənd ibtidai məktəb


85. Urva palasa ibtidai məktəb


86. Nəcəfkənd kənd ibtidai məktəb